Kipuilua kivun kanssa

Lähes jokaisella meistä on elämämme aikana ollut joskus kipua, enemmän tai vähemmän. Kipua helpotetaan kipulääkkeillä, jotka myös ovat tulleet tutuksi meille monelle. Usein kipu onkin hetken päästä vain kipeä muisto. Mutta joskus kipu voi jäädä päälle, ja silloin ollaan ihan toisenlaisten haasteiden äärellä.

Akuutin kivun ja kroonisen kivun erot

Karkeasti kivun muodot voidaan jakaa akuuttiin kipuun ja krooniseen kipuun. Akuutti kipu on oikeastaan kehon viesti, että meidän tulee ikään kuin pysähtyä kivun äärelle ja varoa loukkaamasta tai vahingoittamasta itseämme enää enempää. Joskus akuutti kipu liittyy jopa hengissä säilymiseen, ja siksi akuuttiin kipuun on hyvä suhtautua sitä kuunnellen – kunnioittaenkin. Koska akuutti kipu on merkki jostain epätavallisesta kehossamme, kehon viesteihin kannattaa siis suhtautua riittävällä vakavuudella yrittäen selvittää, mistä on kyse. Akuutti kipu toimii meissä suojamekanismina.

Kroonisessa kivussa kipu on kestänyt pidempään, noin kaksi kuukautta tai enemmän. Tai se on kestänyt niin kauan, ettei henkilö edes muista, milloin se on alkanut. Tuolloin kipu ei enää suojaa meitä, vaan se on jäänyt ikään kuin päälle ja haittaa sekä heikentää elämänlaatuamme monella tapaa. Se voi heikentää meitä myös kuntoutumasta, jos kuntouksessa emme uskallakaan rasittaa tarpeeksi näitä kipeitä kehon osia.  

Miten tunnemme kivun?

Kivun tunne syntyy aivoissa. Kipu on aivojen välittämä viesti. Kivun tunne on aina yksilöllinen, henkilökohtainen ja siksi sitä on aika vaikea mitata. Kivun tunteeseen vaikuttaa moni tekijä kuten immuunijärjestelmän toiminta, unenlaatu, palautuminen, stressitaso, millaista kuormaa kehoon tulee ulkopuolelta ravinnosta, myrkyistä tai vaikkapa kovan liikuntasuorituksen kautta sekä tietysti henkinen resilienssi. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, millainen kipukynnys meillä on ja mikä on kivun sietokykymme. Pitkittyessään kipu voi siirtyä myös meidän tunneverkostoon ja siitä tuleekin tunneasia eli se ei olekaan enää oikea kipu. Esimerkiksi fyysinen vamma onkin korjaantunut kehossa, mutta kivun tunne on jäänyt päälle.

Mistä kipu johtuu?

Seuraavaksi pari hyvin yksinkertaistettua kehityksenkulkua.

Ensiksikin voidaan tarkastella tätä asiaa ihan solutasolta lähtien eli yksinkertaistaen jos solut eivät saa happea, ne menehtyvät, mikä taas johtaa kudosten rappeutumiseen. Tästä aiheutuu vähitellen kudosvaurioita, jotka aiheuttavat kipua. Kipu on aivojen välittämä viesti, että tällainen ongelma on kehossamme muodostumassa tai jo muodostunut.

Toiseksi jos meillä on heikko kudosaineenvaihdunta, tämä voi laukaista ketjureaktion. Mutta peruutetaan tässä vaiheessa hetkeksi. Miksi meillä on heikko kudosaineenvaihdunta? Tämä johtuu taas verenkierrostamme ja oikeammin mikroverenkierrosta, jolloin ne eivät kuljetakaan optimaalisesti happea ja ravintoa meidän soluihin ja kuona-aineita soluista pois. Tällöin meidän aineenvaihduntamme ei siis toimi toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Huomasit varmaan, että tästä mikroverenkierron tehtävästä löysit vastauksen myös tuohon ensin mainittuun tilanteeseen eli miksi solumme eivät saa happea.

Jatketaan eteenpäin nyt, kun tiedämme, mistä heikko kudosaineenvaihdunta johtuu. Jos tämä tilanne jatkuu, alkaa muodostua ns. hiljainen tulehdus ja tulehduksellisia tiloja meidän kudoksissa, jotka jo sinänsä ovat jo riittävän merkittäviä syitä kivun tuntemiseen.

Ja kolmanneksi mennään kudoksellisista tulehdustiloista vielä askel eteenpäin. Kun tiedämme, että kudoksissa kulkee hermoja, nämä kudosten tulehdukselliset tilat voivat alkaa vaurioittamaan hermoja ja pahimmassa tapauksissa voi muodostua jopa polyneuropaattisia kiputiloja eli ääreishermoston toiminnan rappeutumista. Nämä tilat ovat yleensä aika hankalia hoidettavia.

Millaisina sairauksina kehon kiputilanteiden synty ilmenee?

Kun solut eivät saa happea, tästä ääriesimerkki on sydäninfarkti, jossa esimerkiksi sepelvaltimo on tukossa ja sydänlihakseen ei virtaakaan verta. Tilaa kutsutaan iskeemiseksi sydänkohtaukseksi, joka kivun tuntemisen osalta taas voi vaihdella ns. hiljaisesta infarktista, lähes kivuttomasta tilasta aina äärimmäisen kovaan ja ahdistavaan kipuun, jolloin tarvitaan runsaasti kipulääkkeitä.

Tulehduksellisista kiputilanteista esimerkkejä ovat mm.

  • akuutissa umpilisäkkeentulehduksessa
  • maksatulehduksessa
  • keuhkoputkentulehduksessa
  • nenän sivuonteloiden tulehdus
  • sidekalvontulehdus jne.

Entä kun kivun syy on tuntematon?

Edellä mainitut kipuesimerkit ovat ”helppoja”, koska me tiedämme, mistä ne johtuvat. Mutta sitten meillä voi olla kipua, jonka syy ja alkuperä onkin tuntematon. Vaikka kuinka kipua on tutkittu, siihen ei ole löytynyt mitään selitystä, ei vammaa eikä tulehdusta. Mutta silti me tunnemme särkyä, pistelyä, polttavaa, aaltoilevaa, sykkivää tai säteilevää kipua, joka voi tulla yhtäkkiä ja kadota yhtä nopeasti tai se voi olla pysyvää tai jopa kroonistua.

Monia teorioita tällaiseen kipuun on esitetty, yksi selittävä syy voi olla häiriö tai tukos meidän kehon sähkön virtauksessa. Ts. syy löytyisi energiapuolelta, jossa meillä onkin jokin energiatukos, joka estää energian virtaamisen vapaasti kehossamme tai sen jakaantumisen kehon kaikkiin osiin.

Energiatukoksen avaamiseen voi saada apua esim. akupunktiolla, akupainannalla, mutta ehdottomasti myös energiahoidolla ja Bemer fysikaalisella verisuoniterapialla. Esimerkiksi jo yksi kahdeksan minuutin Bemer-hoito voi olla niin rentouttava, että se laukaisee tukoksen ja kipu helpottuu. Hienoa olisi, jos Bemer-terapiaa voisi käyttää yhdessä ja yhtäaikaa eri hoitomuotojen kanssa, jolloin hoitovastine saataisiin vieläkin suuremmaksi, koska nämä eri hoitomuodot tukevat toinen toisiaan.

Voisiko Bemer fysikaalinen verisuoniterapia auttaa kipuihin?

Bemer-terapian käytöstä erilaisiin kipuihin ja kivun hoitoon on todella paljon positiivisia kokemuksia, kun terapiaa käytetään säännöllisesti aamuin illoin. Suomalaisten kokemuksista voi lukea www.hellisolujasi.fi -sivustolta. Toki koska me kaikki olemme yksilöitä, kehomme reaktiot hoitoon ovat aina myös yksilöllisiä, joten kaikkein parhaiten oman kehon osalta tietoa saa testaamalla. Jos kipua on, terapian testaaminen kannattaa aina, koska siitähän hyödyn saa vain itse, vaikkapa parempana elämänlaatuna.

Bemer-terapia perustuu siihen, että terapiassa edistetään meidän mikroverisuonten toimintaa eli niiden laajenemis-supistumisliikettä. Terapia korjaa ns. vasomotion-rytmin, mikäli siellä on ongelmia, jolloin nämä pienen pienet verisuonemme pystyvät paremmin kuljettamaan happea ja ravintoa soluihimme ja soluista aineenvaihduntatuotteet pois. Ts. terapialla edistetään meidän perusaineenvaihduntaamme koko kehossa. Aineenvaihdunnan toimiminenhan on meidän elossa ja hengissä pysymisen elinehto. Kun tämä toimii, kehomme on aina valmiimpi vastaamaan erilaisiin haasteisiin nopeammin ja paremmin kuten akuuttiin traumaan, kuntoutukseen, leikkauksesta paranemiseen tai ylipäätään ennaltaehkäisemään erilaisia sairauksia. Tai jos meillä niitä sairauksia on, terapia toimii erinomaisena tukihoitomuotona, koska terapia vaikuttaa juuritasolle, aina sinne juurisyihin.

Oli hoitomuoto sitten mikä tahansa, kuiva keho on heikko alusta kaikille kehon paranemismekanismeille eli ensiarvoisen tärkeää hoitojen kanssa on muistaa huolehtia kehon nesteytyksestä.

Siis mitä paremmin aineenvaihduntamme toimii, sitä paremmassa kunnossa kudoksemme ovat ja sitä nopeampaa ja helpompaa toipuminen on mistä tahansa tilanteesta – myös kivusta.

#Bemer #fysikaalinenverisuoniterapia #terveydenedistäminen #sairauksienennaltaehkäisy #sairauksientukihoito #itsehoito #kotihoito #kokoperheenhoito #enemmänterveyttäenemmänelämää

Jätä kommentti